Betriebsunterstützung Adaptive Umfeld / Operational support of Adaptive environment

Kurzbeschreibung

Betriebssupport bestehender Adaptiv Installation und Einführung neuer Adaptive Versionen, Testmanagement /Operating support of existing adaptive installation and implementation of new adaptive versions, test management

Finanzbereiche

Risk Management

Instrumente
Marktanbindung
Finanzbereich - Produkt

Risk Management - Sungard Adaptiv

Produktanbieter - Produkt

Sungard

Implementierungs Technologien

Skript, C, C++

Kurzbeschreibung

Betriebssupport bestehender Adaptiv Installation und Einführung neuer Adaptive Versionen, Testmanagement /Operating support of existing adaptive installation and implementation of new adaptive versions, test management

Finanzbereiche

Risk Management

Instrumente

Marktanbindung

Finanzbereich - Produkt

Risk Management - Sungard Adaptiv

Produktanbieter - Produkt

Sungard

Implementierungs Technologien

Skript, C, C++